Trích từ Dân Chúa

Video: Thời Sự Tuần Qua 23/12/2016: Đón Giáng Sinh tại Bethlehem

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-thoi-su-tuan-qua-23-12-2016-don-giang-sinh-tai-bethlehem/