Trích từ Dân Chúa

Video: Thời sự tuần qua 11/11/2016: Thị trấn Kitô Giáo duy nhất trong vùng Ninivê không bị IS chiếm đóng

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-thoi-su-tuan-qua-11-11-2016-thi-tran-kito-giao-duy-nhat-trong-vung-ninive-khong-bi-is-chiem-dong/