Trích từ Dân Chúa

Video: Thời sự tuần qua 10/9/2016: Bóng tối nội tâm nơi Mẹ Têrêsa

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-thoi-su-tuan-qua-10-9-2016-bong-toi-noi-tam-noi-me-teresa/