Trích từ Dân Chúa

Video: Thời sự tuần qua 04/11/2016: Công lý cho Asia Bibi

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-thoi-su-tuan-qua-04-11-2016-cong-ly-cho-asia-bibi/