Trích từ Dân Chúa

Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 27/10 – 02/11/2016: Triển vọng Tin Lành Luther hiệp thông với Công Giáo

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-27-10-02-11-2016-trien-vong-tin-lanh-luther-hiep-thong-voi-cong-giao/