Trích từ Dân Chúa

Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 23-01/03/2017: Ngày đầu mùa Chay tại Vatican

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-23-01-03-2017-ngay-dau-mua-chay-tai-vatican/