Trích từ Dân Chúa

Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 19 – 25/01/2017: 800 năm Dòng Đa Minh

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-19-25-01-2017-800-nam-dong-da-minh/