Trích từ Dân Chúa

Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 06 – 12/10/2016: Đức Thánh Cha kêu gọi ngưng bắn ngay lập tức tại Syria

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-06-12-10-2016-duc-thanh-cha-keu-goi-ngung-ban-ngay-lap-tuc-tai-syria/