Trích từ Dân Chúa

Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 04 – 10/08/2016: Tai ương khủng bố Hồi Giáo – Cả một thế hệ luật sư bị giết

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-04-10-08-2016-tai-uong-khung-bo-hoi-giao-ca-mot-the-he-luat-su-bi-giet/