Trích từ Dân Chúa

Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 01-07/06/2017: Phạm thánh nghiêm trọng - Khủng bố Hồi Giáo đập phá tượng Chúa và Đức Mẹ tại Phi Luật Tân

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-01-07-06-2017-pham-thanh-nghiem-trong-khung-bo-hoi-giao-dap-pha-tuong-chua-va-duc-me-tai-phi-luat-tan/