Trích từ Dân Chúa

Video: Thánh Lễ Tuyên Thánh Cho Mẹ Têrêsa Thành Calcutta - Nghi Thức Tuyên Thánh

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-thanh-le-tuyen-thanh-cho-me-teresa-thanh-calcutta-nghi-thuc-tuyen-thanh/