Trích từ Dân Chúa

Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 18– 25/10/2016: Câu chuyện Gương hoán cải của Edith Stein

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-18-25-10-2016-cau-chuyen-guong-hoan-cai-cua-edith-stein/