Trích từ Dân Chúa

Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 12/06/2018: Phép lạ tại thành Aleppo theo cha Ibrahim Alsabagh

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-12-06-2018-phep-la-tai-thanh-aleppo-theo-cha-ibrahim-alsabagh/