Trích từ Dân Chúa

Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 08– 14/11/2016: Câu chuyện Nồi Cháo Tuyệt Vời

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-08-14-11-2016-cau-chuyen-noi-chao-tuyet-voi/