Trích từ Dân Chúa

Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 06– 12/12/2016: Câu chuyện Cánh Tay của Người Ganh Tị và Người Tham Lam

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-06-12-12-2016-cau-chuyen-canh-tay-cua-nguoi-ganh-ti-va-nguoi-tham-lam/