Trích từ Dân Chúa

Video: Sứ thần Tòa Thánh tại Israel: Tôi ngưỡng mộ lòng đạo của người Công Giáo Việt Nam và rất nhớ miền đất này

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-su-than-toa-thanh-tai-israel-toi-nguong-mo-long-dao-cua-nguoi-cong-giao-viet-nam-va-rat-nho-mien-dat-nay/