Trích từ Dân Chúa

Video phóng sự đặc biệt về việc phát sóng truyền hình khi ĐTC tham dự WYD 2016

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-phong-su-dac-biet-ve-viec-phat-song-truyen-hinh-khi-dtc-tham-du-wyd-2016/