Trích từ Dân Chúa

Video: Phóng sự đặc biệt Ngày Năm Thánh dành cho các Ngự Lâm Quân Thụy Sĩ tại Vatican

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-phong-su-dac-biet-ngay-nam-thanh-danh-cho-cac-ngu-lam-quan-thuy-si-tai-vatican/