Trích từ Dân Chúa

Video mới của cha Tom bị bắt cóc ở Yemen: “Xin thả tôi ra, sức khỏe của tôi xuống dốc”

Bích Thủy

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-moi-cua-cha-tom-bi-bat-coc-o-yemen-xin-tha-toi-ra-suc-khoe-cua-toi-xuong-doc/