Trích từ Dân Chúa

Video Kinh Truyền Tin ngày 11-9-2016: “Thiên Chúa luôn chờ đợi và tha thứ cho chúng ta”

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-kinh-truyen-tin-ngay-11-9-2016-thien-chua-luon-cho-doi-va-tha-thu-cho-chung-ta/