Trích từ Dân Chúa

Video: Kinh Thánh: Câu chuyện Chúa Giêsu và người phụ nữ xứ Samari

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-kinh-thanh-cau-chuyen-chua-giesu-va-nguoi-phu-nu-xu-samari/