Trích từ Dân Chúa

Video: Giáo Hội Năm Châu 27/09–03/10/2016: Tuần hành bảo vệ gia đình ở Mễ Tây Cơ

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-27-09-03-10-2016-tuan-hanh-bao-ve-gia-dinh-o-me-tay-co/