Trích từ Dân Chúa

Video: Đức Thánh Cha và giáo triều Rôma cử hành lễ Hiển Linh 06/01/2018 tại Vatican

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-duc-thanh-cha-va-giao-trieu-roma-cu-hanh-le-hien-linh-06-01-2018-tai-vatican/