Trích từ Dân Chúa

Video: Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành thánh lễ tại Yangon

VietCatholic

- Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào đây

VietCatholic Network

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-duc-thanh-cha-phanxico-cu-hanh-thanh-le-tai-yangon/