Trích từ Dân Chúa

Video: Chương trình và các Chủ đề Giáo lý tiếng Việt tại WYD 2016 ở Krakow, Ba Lan

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-chuong-trinh-va-cac-chu-de-giao-ly-tieng-viet-tai-wyd-2016-o-krakow-ba-lan/