Trích từ Dân Chúa

Video: Buổi đi Đàng Thánh Giá tại hí trường Côlôsêô ngày Thứ Sáu Tuần Thánh do Đức Thánh Cha chủ sự

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-buoi-di-dang-thanh-gia-tai-hi-truong-coloseo-ngay-thu-sau-tuan-thanh-do-duc-thanh-cha-chu-su/