Trích từ Dân Chúa

Video: Bầu khí tưng bừng của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-bau-khi-tung-bung-cua-dai-hoi-gioi-tre-the-gioi-tai-krakow/