Trích từ Dân Chúa

Video: Bản tin Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2016 –Đền Thánh Faustina Kowalska

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-ban-tin-dai-hoi-gioi-tre-the-gioi-2016-den-thanh-faustina-kowalska/