Trích từ Dân Chúa

Vaticăn hiện đang tìm kiếm những người mẹ thiêng liêng và đạo đức cho các Linh Mục

Anthony Lê

Và các Giáo Phận sẳn sàng tổ chức ra những buổi Chầu Mình Thánh Chúa một cách thường xuyên hơn

SpiritualMoms.jpg

Tài Liệu để trở thành "Spiritual Moms of Priests"

VATICAN CITY (Zenit.org).- Thánh Bộ đặc trách về Giáo Sĩ của Tòa Thánh Vaticăn hiện đang tìm kiếm những người nào sẳn sàng hy sinh việc thường xuyên Chầu Mình Thánh Chúa để xin ơn thánh hóa cho các Linh Mục, và "những tâm hồn của những người nữ đã được thánh hóa" (consecrated feminine souls) sẳn sàng để trở thành những người mẹ thiêng liêng (spiritual mothers) cho các Linh Mục.

Một trang Web mới đã được Thánh Bộ này lập nên nhằm cung cấp các nguồn tài liệu và những giải thích rõ ràng cho cả hai chiến dịch đó là: chiến dịch năng thường xuyên đến Chầu Mình Thánh Chúa, và chiến dịch dành cho những ai muốn trở thành những người mẹ đạo đức, thánh thiện của các Linh Mục - bằng cách noi gương Đức Trinh Nữ Maria.

Sáng kiến này được đưa ra bằng một Lá Thư vào hôm Thứ Bảy, nhân ngày Lễ Trọng Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vào ngày 8 tháng 12 vừa qua, vốn được ký bởi Đức Hồng Y Cláudio Hummes và Đức Tổng Giám Mục Mauro Placenza, vị Chủ Tịch và Tổng Thư Ký của Thánh Bộ đặc trách các Giáo Sĩ.

Lá Thư cho biết chiến dịch này là nhằm chú trọng vào sự nổ lực tâm linh: "Nhằm để duy trì một cách liên lũy về sự ý thức rõ ràng và rộng lớn hơn nữa trong mối liên kết mang tính chất bản thể học (ontological link) giữa Phép Thánh Thể và Chức Tư Tế Linh Mục, và để nhìn nhận ra vai trò mẫu tử đặc biệt của Đức Trinh Nữ Maria dành cho mỗi vị Linh Mục, ý định của chúng tôi chính là mang đến một sự liên kết giữa việc siêng năng Chầu Thánh Thể như là cách để chuộc lại những lỗi lầm đã phạm, và sự thánh hóa các Linh Mục."

Nói một cách cụ thể, sáng kiến này đề nghị rằng: bằng việc noi gương Đức Trinh Nữ Maria, tất cả mọi người Công Giáo đạo đức muốn "đón nhận một hay nhiều vị Linh Mục thiêng liêng của mình để giúp đỡ cho các ngài bằng việc tự hiến dâng cuộc sống của những người tín hữu này lên cho Thiên Chúa, bằng việc cầu nguyện và ăn chay mỗi ngày, cũng như việc năng đến để Chầu Mình Thánh Chúa."

Các nguồn tài liệu tại trang Web kể trên có đưa ra rất nhiều ví dụ cụ thể của việc trở thành những người mẹ đạo đức, thánh thiện của các vị Linh Mục, bao gồm luôn cả câu chuyện về Bà Eliza Vaughan - một bà mẹ người Anh của 13 người con, mà 6 người đã trở thành các vị Linh Mục, và 4 người khác trở đã trở thành các nữ tu.

Lá Thư cũng giải thích thêm rằng: Sáng kiến của Thánh Bộ đặc trách các Giáo Sĩ trước tin là nhằm "tín thác và trao phó tất cả các vị Linh mục lên cho Đức Maria - người mẹ của Vị Tư Tế Tối Cao, kế đến là nhằm mang đến một phong trào cầu nguyện mới trong Giáo Hội, bằng việc Chầu Kính Mình Thánh Chúa suốt 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày và suốt 7 ngày trong mỗi tuần."

Chiến dịch đòi hỏi rằng: "Việc cầu nguyện tôn kính, tạ ơn, tán tụng, khẩn cầu, và đền tội phải được dâng lên cho Thiên Chúa - Đấng hiện diện trong Phép Thánh Thể, một cách liên lũy từ mọi ngõ ngách của trái đất, với ý cầu nguyện chính là thức tỉnh và khơi dậy nên thật nhiều con số các ơn gọi vào thiên chức Linh Mục."

Anthony Lê

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/vatican-hien-dang-tim-kiem-nhung-nguoi-me-thieng-lieng-va-dao-duc-cho-cac-linh-muc/