Trích từ Dân Chúa

Tường thuật lễ tôn phong hiển thánh cho Mẹ Teresa Calcutta

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tuong-thuat-le-ton-phong-hien-thanh-cho-me-teresa-calcutta/