Trích từ Dân Chúa

Trên đường đi Ba Lan, Đức Giáo Hoàng không quên những trẻ nghèo, bất hợp pháp tại biên giới Texas-Mexico

Trần Mạnh Trác

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tren-duong-di-ba-lan-duc-giao-hoang-khong-quen-nhung-tre-ngheo-bat-hop-phap-tai-bien-gioi-texas-mexico/