Trích từ Dân Chúa

Trang web của Tòa Thánh Vừa Mới Có Thêm Phần Tiếng La Tinh

Anthony Lê

VietCatholic News (Thứ Ba 13/05/2008 10:15)

VATICAN CITY (VIS) - Bắt đầu từ ngày 9 tháng 5 vừa qua, trang Web của Tòa Thánh có thêm phần tiếng La Tinh - thứ ngôn ngữ chính thức của Giáo Hội Công Giáo.

Bên cạnh các ngôn ngữ khác hiện có tại trang web www.vatican.va trong vòng nhiều năm qua như: Ý, Đức, Tây Ban Nha, Anh, Pháp và Bồ Đào Nha, một phần mới là "Sancta Sedes Latine," giờ đây được thêm vào.

Do đó, khi bấm vào trang nối kết đó, người dùng sẽ được dẫn đến trang gọi là "Documenta Latina" (tức Văn Kiện bằng tiếng La Tinh) là nơi mà người dùng sẽ chọn lựa để xem về tiểu sử của các vị Giáo Hoàng ("Summi Pontifices"), về Thánh Kinh ("Biblia Sacra"), về Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo ("Catechismus Catholicae Ecclesiae"), về các văn kiện của Công Đồng Chung Vaticăn II ("Concilium Vaticanum II"), và Bộ Giáo Luật ("Codex Iuris Canonici").

LatinaVaticana.jpg


Cũng có thêm một phần nói về Giáo Triều Rôma ("Romana Curia") là nơi có các văn kiện nói về các hoạt động của các Bộ trong Vaticăn.

Cũng trong phần đó, có một phần phụ nhằm nói về Tổ Chức "Latinitas," một Tổ Chức được Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục thành lập vào năm 1976 nhằm nghiên cứu về ngôn ngữ La Tinh, về các văn chương Kitô Giáo cổ điển và Trung Cổ bằng tiếng La Tinh, cũng như việc cổ võ tiếng La Tinh thông qua việc xuất bản các sách báo về ngôn ngữ La Tinh, và qua các phương tiện truyền thông khác.

Anthony Lê

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/trang-web-cua-toa-thanh-vua-moi-co-them-phan-tieng-la-tinh/