Trích từ Dân Chúa

Trang web Catholic.net - nguồn Tài Liệu Quý Giá cho Các Hội Tông Đồ cùng các Tín Hữu

Anthony Lê

catholic-net_logo.jpg

Nhằm Đem Lại Một Mùa Hiện Xuống Mới Cho Giáo Hội

NORTH HAVEN, Connecticut (Zenit.org).- Giám Đốc của trang Web: catholic.net nói rằng trang Web này hy vọng giúp mang lại một Mùa Hiện Xuống mới cho Giáo Hội Hoa Kỳ, điều mà Đức Thánh Cha Bênêđíctô 16 đã cầu nguyện cho Giáo Hội Hoa Kỳ khi Ngài viếng thăm mục vụ tại quốc gia này.

Và hy vọng này đã được Cô Rosalia Tenorio - Giám Đốc của trang Web bày tỏ - khi nó tung ra phiên bản Anh Ngữ vào cuối tuần Tháng 4/2008 vừa qua.

Trang web được thiết kể để cổ võ sự tương tác và tính hiệp lực tông đồ giữa những người Công Giáo trên khắp cả thế giới với nay, thông qua việc chia sẽ thông tin và việc dùng đến các công cụ tương tác trực tuyến.

Cô nói:

"Trang web catholic.net nhắm vào việc phục vụ các hội tông đồ khác nhau như là một diễn đàn chính trên mạng để mở rộng việc tương tác lẫn nhau. Điểm quan trọng duy nhất của trang Web này là vượt qua việc giảng dạy về đức tin để thực sự cho phép những người dùng chia sẽ và hỗ trợ lẫn nhau qua những vật lộn hằng ngày của cuộc sống mà họ đang gặp phải, để từ đó đem áp dụng ra những giảng dạy của Giáo Hội vào trong cuộc sống hằng ngày của họ. Thì những người sử dụng trang Web, theo nghĩa này, chính là những người cung cấp ra nội dung chính cho trang Web.

Chúng tôi rất tuân theo ý hướng mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đòi hỏi nơi chúng tôi, rằng mục vụ trực tuyến trên mạng phải đi vượt hẳn ra bên ngoài màn ảnh của chiếc máy điện toán nhằm phúc âm hóa thế giới trần tục. Và qua sự quan phòng của chính Thiên Chúa, phiên bản Anh Ngữ vừa mới kịp thời được nâng cấp lên, hoàn toàn phù hợp với điều mà Đức Thánh Cha Bênêđíctô 16 đã kêu gọi Giáo Hội Hoa Kỳ phải là một Mùa Lễ Hiện Xuống mới. Lời nguyện cầu của chúng tôi chính là mong cho trang web catholic.net này phục vụ một cách hữu hiệu về chính cùng đích đó."

Một vài phần mới được thêm vào trong trang web catholic.net gồm: những câu hỏi và trả lời có liên quan đến những giảng dạy của Giáo Hội, về việc trở nên tích cực hơn trong sứ mạng phò sinh và việc bảo vệ gia đình, Thánh Kinh, các văn kiện của Giáo Hội, các Thánh mà Giáo Hội kính nhớ hằng ngày, các lời nguyện Công Giáo truyền thống, các tin tức và các hình ảnh truyền thông đương đại, các đài phát thanh trực tiếp trên mạng, và việc hình thành nên tinh thần stewardship đúng nghĩa.

Những chủ đề khác gồm việc bảo vệ sự sống của con người và gia đình, về việc giữ gìn đời sống tiết hạnh, về những mối nguy hiểm của chuyện đồng tính luyến ái, về cách nuôi dạy con cái, và về môi trường.

Đây là trang Web hay xứng đáng để tham khảo qua!

Web Site Aims to Help Bring New Pentecost [2008-05-06]
Catholic.net a Resource for Apostolates, Faithful

Anthony Lê

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/trang-web-catholicnet-nguon-tai-lieu-quy-gia-cho-cac-hoi-tong-do-cung-cac-tin-huu/