Trích từ Dân Chúa

Tóm lược Tông Thư hậu Năm Thánh của Đức Thánh Cha Phanxicô

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tom-luoc-tong-thu-hau-nam-thanh-cua-duc-thanh-cha-phanxico/