Trích từ Dân Chúa

Thông tin về cuộc hành trình sắp tới của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Chi-lê và Pê-ru

Thanh Quảng, sdb

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thong-tin-ve-cuoc-hanh-trinh-sap-toi-cua-duc-thanh-cha-phanxico-toi-chile-va-peru/