Trích từ Dân Chúa

Thông Điệp 'Spe Salvi' có thể được lắng nghe qua các Ipods

Paul Anh

ROME (Zenit.org).- Thông Điệp "Spe Salvi" (Được Cứu Rỗi Nhờ Hy Vọng) của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI giờ đây được trình bày dưới dạng một tập tin âm thanh.

Với sự cộng tác của Thư Viện Vaticăn (Libreria Editrice Vaticana), trang Web về âm thanh lẫn hình ảnh H2Onews vừa cho tung ra việc thâu âm của Thông Điệp kể trên, và mọi người Công Giáo trên khắp thế giới có thể vào nghe hay tải xuống miễn phí vào các iPods để nghe vào bất cứ lúc nào.

Văn kiện này cũng có thể được tải xuống (download) dưới dạng tập tin MP3 để thâu vào trên các đĩa CDs hay DVDs.

Hiện tại phần âm thanh của văn kiện này chỉ có bằng tiếng Tây Ban Nha, Anh Ngữ, Pháp Ngữ, Ý Ngữ, Đức Ngữ và Bồ Đào Nha mà thôi, ít bửa nữa sẽ có phần âm thanh bằng tiếng Trung Hoa và Ả Rập.

Về phần Anh Ngữ, Thông Điệp này được Giáo Sư Christopher Blum thuộc Phân Khoa Nghệ Thuật của trường Đại Học Thomas More tại New Hampshire đọc vào.

Để tải xuống, mời Quý Vị vào trang Web của H2Onews tại địa chỉ: http://ddn.dsmvault.it/h2o/podcast/podcast_itunes_h2onews_EN.xml

Hoặc Quý Vị cũng có thể tải xuống từng phần riêng lẻ (trong tổng cộng 9 phần) qua các địa chỉ sau:

http://ddn.dsmvault.it/h2o/podcast/1_Introduction_en.m4a

http://ddn.dsmvault.it/h2o/podcast/2_Faith.m4a

http://ddn.dsmvault.it/h2o/podcast/3_The_concept.m4a

http://ddn.dsmvault.it/h2o/podcast/4_Eternal_life.m4a

http://ddn.dsmvault.it/h2o/podcast/5_Christian_hope.m4a

http://ddn.dsmvault.it/h2o/podcast/6_The_transformation.m4a

http://ddn.dsmvault.it/h2o/podcast/7_The_true_shape.m4a

http://ddn.dsmvault.it/h2o/podcast/8_Settings.m4a

http://ddn.dsmvault.it/h2o/podcast/9_Mary.m4a

"Spe Salvi" Ready for iPods [2008-06-27]

Paul Anh

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thong-diep-spe-salvi-co-the-duoc-lang-nghe-qua-cac-ipods/