Trích từ Dân Chúa

Thời sự tuần qua 18/11/2016: Tình trạng nghèo đói trên thế giới

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thoi-su-tuan-qua-18-11-2016-tinh-trang-ngheo-doi-tren-the-gioi/