Trích từ Dân Chúa

Tạp chí Times hâm lại chuyện cũ tấn kích ĐTC Benedicto XVI và học giả Weigel đáp lời ngay

Dominic David Trần

New York, 04/06/2010 (CWN News) - Trong một bài "biên tập rất công phu" mới đây Tạp chí Times của Hoa Kỳ lại thay đổi cách tấn công để tiếp tục chuyện vu khống và gán ghép mọi trách nhiệm của những vụ lạm dụng và sách nhiễu tình dục trẻ vị thành niên bởi một số giáo sĩ khắp nơi trên thế giới cho Đức Thánh Cha Đức Giáo hoàng Benedicto XVI.

GeorgeWeigel2.jpg

Học giả George Weigel

Bài xã luận chính của Tạp chí Times tự chứng minh cho thấy họ chẳng đưa ra được những luận điểm gì mới, không có một bằng cớ chắc chắn nào mới cả và toàn nội dung bài xã luận ấy chẳng có một chút gía trị thực tế nào. Tuy nhiên... cái bài xã luận của Tạp chí Times tấn công Đức Thánh Cha Benedicto XVI theo kiểu bình mới rượu cũ này đã khơi mào cho học giả George Weigel viết một bài báo rất sinh động để đáp trả lại, học giả Weigel viết đại ý như sau;

"Cái 'văn' bài xã luận dài dòng với nội dung viết lách công phu chả mang lại được điều gì mới lạ. Nó chỉ 'nhai đi nhai lại' một vài điều cáo buộc rất què quặt và khập khễnh về Đức Thánh Cha- và những điều vu khống này đã bị bác bỏ thẳng thừng từ đầu hay bị từ khước ngay tại chỗ. Cái kiểu viết lách và nội dung bài xã luận trên trang nhất của Đại tạp chí này giống như kiểu viết chuyện văn chương kích thích sự tò mò của tuổi dậy thì... và kéo dài câu chuyện độ một năm.. rồi sẽ hết hơi cũng như kiểu kết cục với những tháng ngày mòn mỏi héo hon của Henry Luce."

Phân tích của học giả Goerge Weigel rất có giá trị trong những chừng mực mà vị học giả này sửa lại cho đúng những lỗi sai sót mà Đại Tạp Chí Times gây ra-thí dụ như Times đã phiên dịch và quảng diễn sai về Công Đồng Vatican II, cũng như về thẩm quyền và năng quyền của ngôi vị và chế độ Giáo Hoàng. Đây chính là những chủ đề quan trọng mà thế giới truyền thông thế tục thường xuyên đưa tin sai và tường trình-phân tích không chính xác, không đúng sự thật vì không hiểu rõ mọi sự về cơ cấu tổ chức và lề luật của Giáo Hội.

Tuy nhiên, theo thông tấn Xã CWN News thì trong bài phản bác lại Tạp chí Times lần này- học giả George Weigel có một điểm sai khi Weigel nói; " Thật không dễ dàng chút nào khi hiểu về cái quyết định của các Chủ bút và Giám đốc Biên tập ở Tạp chí Times: họ đang muốn gì với cái loạt bài xã luận như hiện nay?". Thực ra, phải nói là hoàn tòan dễ hiểu về mọi chuyện của Tạp Chí Time đã và đang làm. Các Chủ Bút của Tạp chí Times rõ ràng đang bị dắt mũi bởi một sự thúc ép nào đó là không cần phải truyền đạt tin tức một cách chính xác nhưng hiển nhiên là bởi một ý đồ muốn tiếp tục xung phong lên trong chiến dịch chống lại Đức Thánh Cha.

Dominic David Trần

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tap-chi-times-ham-lai-chuyen-cu-tan-kich-dtc-benedicto-xvi-va-hoc-gia-weigel-dap-loi-ngay/