Trích từ Dân Chúa

Sống Mùa Chay trực tuyến

Lm Giuse Vũ Tiến Tặng

Cũng như mọi năm, năm nay những khuyến dụ triển nở đối với cư dân mạng mong muốn sống mùa chay trực tuyến. Mùa Chay đã bắt đầu được một tuần, tuy nhiên vẫn còn thời gian để ghi danh.

Ngoài trang mạng "Tĩnh Tâm Mùa Chay trong Thành Phố" (www.retraitedanslaville.org) được các tu sĩ Dòng Đaminh tại Lille đề xướng kể từ liên tiếp tám năm nay, các cộng đoàn dòng tu khác hoặc các địa phận cũng đề nghị sống chặng đường tiến về đại lễ Phục Sinh này.

Đó là trường hợp của Huynh Đoàn Đan Viện Jérusalem (www.jerusalem.cef.fr) tổ chức một cuộc tĩnh tâm trực tuyến để "bước đi trong suốt thời gian Mùa Chay hướng về niềm vui Phục Sinh". Năm nay, "Con đường Phục Sinh" đề nghị tái khám phá những nền tảng của đời sống Kitô hữu. Chương trình trải dài trong suốt 6 tuần cho phép tiếp cận với các chủ đề sau như: "tin", "hy vọng", "lắng nghe", "giao hòa", "phán đoán" và "yêu thương".

Mỗi ngày, một bản văn Kinh Thánh sẽ được chọn trong phần đọc sách thiêng liêng, sau đó là một bài chú giải vắn gọn, một phương pháp nguyện gẫm trong ngày và một kinh nguyện được sử dụng lại của ngày hôm ấy trong sự hiệp thông với tất cả những người tham gia tĩnh tâm. Người tham dự cũng có khả năng trao phó những ý chỉ cầu nguyện, đặt câu hỏi Kinh Thánh hay Thần học, tham gia trực tuyến các giờ kinh của đan viện.

Huynh Đoàn Đan Viện Jérusalem đưa ra những lời khuyên thực tiễn đối với chặng đường dài hướng đến Phục Sinh, liên quan đến thời gian dành cho cầu nguyện, phương pháp đọc và cầu nguyện với những bản văn Kinh Thánh.

Về phần mình, các tu sĩ Dòng Tên giới thiệu năm nay một cuộc tĩnh tâm trên trang mạng (www.ndweb.org). Năm 2010 này, chủ đề được thông qua là "Một lời giải thoát" và sẽ được khai triển mỗi tuần bằng những đề tài sau đây: "Thiên Chúa nghe lời kêu cầu của chúng ta"; "Lời Chúa mở ra một tương lai": "Thiên Chúa mạc khải và sai đi"; "Lời Chúa ứng nghiệm" "Thụ tạo mới trong việc ca tụng"; "Lễ Lá: Lời Chúa an ủi"; "Phục Sinh: Lời Chúa mở tung những nấm mộ".

Mỗi tuần người tĩnh tâm sẽ tiếp cận với một phần dẫn nhập của chủ đề trong tuần, những chỉ dẫn để cầu nguyện với bài đọc thứ nhất, những phần thực hành thiêng liêng, một chú giải thần học về những bài đọc Kinh Thánh trong thánh lễ, hay còn chiêm ngắm một tác phẩm nghệ thuật.

Trung tâm hành hương thánh địa Paray-le-Monial (www.sanctuaires-paray.com/paray2020) gợi ý sống một cuộc tĩnh tâm Mùa Chay trong mối liên hệ với địa danh này và với sứ điệp của Thánh Tâm Chúa Giêsu, bằng cách mỗi ngày nhận một Lời Chúa. Trang mạng cũng hình thành một kênh cầu nguyện lại vừa mời gọi các tín hữu tín thác những ý chỉ cầu nguyện, rồi tiếp sau đó chúng sẽ được đặt trước Thánh Thể.

"Điều đó cho phép tạo nên một cộng đoàn cùng cầu nguyện và sống Lời Chúa đã được ban cho chúng ta để cùng tiến bước trong tình yêu của Trái Tim Chúa Giêsu. Một dạng thức để có thể cùng tĩnh tâm Mùa Chay với nhau", cha Bernard Peyrous, Quản đốc trung tâm thánh địa giãi bày.

Kể từ khi đề xướng vào đầu Mùa Chay, bước đầu đã tiếp nhận hơn 2000 ghi danh và khoảng 385 ý chỉ cầu nguyện.

Đan viện Bénédictines tại Prailles (www.benedictines-prailles.fr) đương nhiên hướng dẫn "cách thinh lặng để dành chỗ cho Thiên Chúa" để "mở ra cho ngày Đức Giêsu trở lại" bằng cách dừng lại với chủ đề "Ngài lại ngày, tiến bước về Bình Minh Phục Sinh". Trên trang mạng của mình, các nữ đan sĩ chiêm niệm đề nghị dừng lại mỗi tuần với một từ khóa như: (từ bỏ, lắng nghe, bạn hãy nhớ, chiêm niệm, tiếp đón, trao ban, cử hành), chiêm ngắm một hình biểu tượng kèm theo những câu chữ hoặc có thể để lại những ý chỉ xin cầu nguyện.

Cuối cùng, qua đoạn vidéo mà Trung Tâm Hành Hương Thánh Địa Lộ Đức (dailymotion.com/Lourdes_Sanctuaire) giới thiệu cho các cư dân mạng cách sống Mùa Chay: tất cả mọi ngày cho đến tận lễ Phục Sinh, một sứ điệp bằng vidéo được thực hiện bởi vị Tuyên úy, mời gọi hãy đi theo bước chân của Đức Giêsu.

(Nguồn: http://zenit.org/article-23620?l=french)

Lm Giuse Vũ Tiến Tặng

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/song-mua-chay-truc-tuyen/