Trích từ Dân Chúa

Phép lạ xẩy ra tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Guadalupe ?

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

ROMA, Ngày 30/5/2007 (ZENIT.org) - Tin này được loan truyền khắp thế giới, nhiều nhất là trên các mạng lưới internet. Trong một thánh lễ đang cử hành trong Vương Cung thánh đường Đức Bà Guadalupe ở Mexico tưởng niệm các trẻ em còn là bào thai bị hủy diệt thì bất thình lình có nhiều giáo hữu nhìn thấy tượng Đức Bà Guadalupe tự nhiện biến mất và từ lòng bức tượng tỏa ra một luồng ánh sáng rất sáng như hình một bào thai.

Có nhiều bài bình luận kể lại sự việc trên được truyền bá như là một phép lạ. Sau đây là lời giải thích của Đức Ông José Guerrero Rosado, Giám đốc Vương Cung Thánh Đường.

Thật là cảm động và ái mộ lòng sùng kính của các tín hữu đã nhìn thấy những dấu hiệu thiêng liêng trong đời sống hàng ngày, thật vậy những cảnh gìới chung quanh chúng ta nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa và lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta.. Tuy vậy, trong thánh ý Chúa nhiều lúc cũng có nhiều hiện tượng lạ lùng đã xẩy ra. Chúng ta cũng nên nhớ là Chúa Giêsu đã nói là : “Phúc cho ai đã không nhìn thấy mà tin.” (Jn 20,29)

Dù cho Thiên Chúa cho phép lạ xẩy ra, thì sự việc này là điều bất bình thường vì Chúa không cần phải lập lại phép lạ mà Chúa đã truyền dạy rất rỏ ràng trong Lề Luật và nhất là trong lương tâm của chúng ta là cấm đoán việc giết những người vô tội.

Sự hiện ra của Đức Bà Guadalupe là một phép lạ.

Sự hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria rất thánh ở Tepeyac chắc chắn là một phép lạ vĩ đại, và trên bình diện luân lý, chúng ta có chứng cớ là Đức Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục làm những phép lạ, nhưng ở đây có phải là có sự can thiệp của Đức Mẹ không?. Giáo Hội luôn thận trọng khi nhìn nhận những phép lạ bên ngoài như việc ánh sáng đã xẩy ra nơi bức tượng Đức Bà Guadalupe.

Cũng không cần phải từ chối về việc có những giáo hữu nhìn thấy hiện tượng trên như là tình mẫu tử của Mẹ Chúa Trời, chúng ta tìm thấy trong thực tế là có thể đó là một hiện tượng không thể giải thích được nhưng chưa được kiểm chứng đầy đủ, và người ta cho đây là diều siêu nhiên nhưng phải cần đến một chuyên môn về điện tử kiểm chứng về ánh sáng nêu trên.

Trước hết một phép lạ cần sự xác nhận của Giáo Hội.

Giả như người ta không thể giải thích được ánh sáng siêu nhiên đó bởi những nhà chuyên môn, thì có thể Giáo Hội xác nhận là có một ánh sáng siêu nhiên mà không giải thích được.

Đìều này không có những yếu tố vững chắc là : “bức tượng Đức Bà bắt đầu tan dần đi và phát ra một luồng ánh sáng thật mạnh nơi lòng bức tượng với hình dạng của một bào thai và cho đó là bào thai Chúa Kitô truớc khi ra đời đã hiện ra trước mắt chúng ta!”

Nếu chúng ta suy nghĩ cho kỷ càng, điều này không có nghĩa là quá khứ được trình diễn lại, rồi hấp tấp cho là một phép lạ về một hiện tuợng siêu nhiên để giải thích một sự việc rất bình thường.

Chúng tôi không phủ nhận lòng sùng kính cũng như lòng tin của các tín hữu đang tin tưởng là Chúa đang làm phép lạ nhưng những giải thích của họ chưa phải là một khẳng định chính thức của Giáo Hội cũng như của Giáo phận Mexico và của giới chức Vương Cung Thánh Đường Guadalupe.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phep-la-xay-ra-tai-vuong-cung-thanh-duong-duc-ba-guadalupe/