Trích từ Dân Chúa

Linh mục bị bắn chết trong nhà nguyện ngay trước giờ lễ ở Nueva Ecija, Phi luật Tân

Giuse Thẩm Nguyễn

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/linh-muc-bi-ban-chet-trong-nha-nguyen-ngay-truoc-gio-le-o-nueva-ecija-phi-luat-tan/