Trích từ Dân Chúa

Lần đầu tiên sau thời Phục Hưng số người Công Giáo đã vượt số người Anh Giáo tại Anh

Đặng Tự Do

(VietCatholicNews 24/12/2007)

Luân Đôn - Một cuộc điều tra được tiến hành tại Anh đã cho thấy những buổi lễ do Giáo Hội Anh tổ chức đã không còn là hình thức thờ phượng phổ biến nhất tại quốc gia này. Thông tấn xã AP cho biết con số người Công Giáo thực hành đạo thường xuyên lần đầu tiên kể từ thời Phục Hưng đã vượt qua con số những người Anh Giáo.

Một cuộc điều tra do tổ chức Christian Research trên con số những người đi dự lễ thường xuyên mỗi Chúa Nhật cho thấy trong năm 2006, số người Công Giáo dự lễ mỗi Chúa Nhật là 861,800 người trong khi con số tương tự bên phía Anh Giáo chỉ có 852,500 người.

Tuy nhiên, Peter Brierley, cựu giám đốc điều hành Christian Research, người đã thực hiện cuộc thống kê này cảnh giác rằng Giáo Hội Công Giáo tại Anh không nên lạc quan đến mức cho rằng nước Anh đang trở lại đạo Công Giáo. Ông cảnh giác rằng trước làn sóng ảnh hưởng của chủ nghĩa thế tục, Công Giáo cũng có thể phải chứng kiến sự sút giảm số tín hữu trong hai năm tới đây, trừ ra các nhà lãnh đạo Giáo Hội tìm ra được những phương thức hữu hiệu.

Ông Peter Brierley cho biết thêm cuộc nghiên cứu trên được thực hiện tại 38,000 nhà thờ Anh Giáo và Công Giáo tại Anh trong năm 2006. Tuy nhiên, thống kê này chưa tính đến con số 100,00 người Ba Lan nhập cư trong thời gian qua. 85% người Ba Lan nhập cư vào Anh là những người Công Giáo sinh hoạt trong các giáo xứ riêng của họ. Nếu tính thêm dân số Công Giáo Ba Lan tại Anh khoảng cách giữa Anh Giáo và Công Giáo sẽ xa thêm.

Thông tấn xã AP nhận định thêm là ngày càng có nhiều người Anh Giáo bỏ sang Công Giáo. Cựu thủ tướng Anh, ông Tony Blair, là một thí dụ.

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lan-dau-tien-sau-thoi-phuc-hung-so-nguoi-cong-giao-da-vuot-so-nguoi-anh-giao-tai-anh/