Trích từ Dân Chúa

Hồ sơ đàn áp các Đức Giám Mục Công Giáo của cộng sản Trung quốc

Đặng Tự Do

(VietCatholicNews 22/12/2007)

Thông tấn xã Công Giáo Asia News cho biết hôm 14/12/2007, cộng sản Trung quốc đã trả tự do cho Đức Cha Giuliô Giả Trị Quốc, Giám Mục giáo phận Chánh Định, thuộc tỉnh Hà Bắc. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Giáo Hội Thầm Lặng tại Trung quốc, có lẽ chúng sẽ bắt lại ngài rất sớm, thậm chí, trước lễ Giáng Sinh.

Đức Cha Giả Trị Quốc đã liên tục viết đơn xin được trả tự do vì người chú của ngài đang trong tình trạng hấp hối và mong muốn được thấy ngài lần cuối.

Đức Cha Giả Trị Quốc, năm nay 73 tuổi, đã từng ngồi tù 15 năm từ khi ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm Giám Mục Chánh Định vào năm 1980. Cộng sản Trung quốc đã liên tục bắt rồi thả rồi bắt để khủng bố công việc mục vụ của ngài và buộc ngài phải gia nhập Hội Công Giáo Yêu Nước. Tòa Thánh đã nhiều lần can thiệp nêu đích danh ngài trong kháng thư ngoại giao để yêu cầu nhà cầm quyền Trung quốc trả tự do cho ngài.

Lần cuối cùng, Đức Cha Giả Trị Quốc bị bắt là vào ngày 23/8/2007 khi ngài yêu cầu anh chị em giáo dân gỡ bảng hiệu Công Giáo Yêu Nước được công an treo tại Vương Cung Thánh Đường của ngài.

Giáo phận Chánh Định cách thủ đô Bắc Kinh 270 km về phía Nam. Nơi đây có đến 110,000 anh chị em giáo dân Thầm Lặng. Giáo phận Chánh Định là một giáo phận nổi tiếng về các hoạt động bác ái. Đức Cha Giả Trị Quốc đã thành lập một viện mồ côi tại đây để chăm sóc những trẻ bất hạnh bị cha mẹ bỏ rơi vì nhiều lý do. Hiện nay, tại Trung quốc, dưới chính sách một con, nhiều bé gái bị cha mẹ giết chết hay bỏ rơi. Nhà nước Trung quốc để mặc cho Giáo Hội lo cho những trẻ bất hạnh này nhưng kiểm soát rất chặt chẽ hoạt động của các viện mồ côi.

Nhân biến cố này, xin thuật hầu quý vị một số chi tiết về hồ sơ đàn áp các Đức Giám Mục Công Giáo của đảng cộng sản Trung quốc.

Tính cho đến ngày 9/9/2007 đã có hai Giám Mục Trung quốc bị đánh đến chết trong tù là

 1. Đức Cha Cao Khả Hiền, Giám Mục Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, bị bắt hồi tháng 10/1999 và chết ngày 24/1/2005.
 2. Đức Cha Hàn Đỉnh Tường, Giám Mục Vĩnh Niên, tỉnh Hà Bắc, bị bắt ngày 1/12/1999 và chết trong tù ngày 9/9/2007.

Thêm vào đó, có 4 Giám Mục bị bắt giam trong lao tù cộng sản là

 1. Đức Cha Lâm Tích Lê, Giám Mục Ôn Châu, tỉnh Triết Giang, bị bắt từ ngày 7/9/1999.
 2. Đức Cha Sư Ân Tường, Giám Mục Dịch Huyện, tỉnh Hà Bắc, bị bắt ngày 13/4/2001.
 3. Đức Cha Tô Chí Dân, Giám Mục Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, bị bắt ngày 8/10/1997.
 4. Đức Cha Diêu Lương, Giám Mục giáo phận Tây Loan Tử, tỉnh Hà Bắc, bị bắt ngày 31/3/2005

Có hai Giám Mục đang phải trốn tránh sự truy nã gay gắt của công an cộng sản là

 1. Đức Cha Hàn Tiềm, Giám Mục Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm và
 2. Đức Cha Triệu Đa Mặc (Tôma Triệu), Giám Mục Tuyên Hoá, tỉnh Hà Bắc.

Ngoài ra còn 8 Đức Giám Mục thường xuyên bị bắt và quản chế là

 1. Đức Cha Phạm Trung Lương, SJ, Giám Mục Thượng Hải
 2. Đức Cha Hách Tiến Lễ, Giám Mục Phó Tây Loan Tử, tỉnh Hà Bắc
 3. Đức Cha Giả Trị Quốc, Giám Mục Chánh Định, tỉnh Hà Bắc
 4. Đức Cha Lý Tư Đức, Giám Mục Thiên Tân, tỉnh Hà Bắc
 5. Đức Cha Lưu Quán Đông, Giám Mục Dịch Huyện, tỉnh Hà Bắc
 6. Đức Cha Mã Trọng Mục, Giám Mục Ninh Hạ
 7. Đức Cha Dương Thụ Đạo, Giám Mục Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến
 8. Đức Cha Tăng Cảnh Mục, Giám Mục Dư Giang, tỉnh Giang Tây

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ho-so-dan-ap-cac-duc-giam-muc-cong-giao-cua-cong-san-trung-quoc/