Trích từ Dân Chúa

Gần 1 tỉ tín hữu bước qua Cửa Thánh

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/gan-1-ti-tin-huu-buoc-qua-cua-thanh/