Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha tiếp thủ tướng Canada

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-thu-tuong-canada/