Trích từ Dân Chúa

Đức Phanxicô chấp nhận việc từ chức của ba vị giám mục Chile liên quan đến tai tiếng che đậy lạm dụng tình dục

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-phanxico-chap-nhan-viec-tu-chuc-cua-ba-vi-giam-muc-chile-lien-quan-den-tai-tieng-che-day-lam-dung-tinh-duc/