Trích từ Dân Chúa

Đức Giáo Hoàng nói Đối Thoại thăng tiến sự tin tưởng, hòa hợp giữa con người với nhau

Paul Minh Nhật

NICOSIA, Cyprus, JUNE 5, 2010 (Zenit.org).- Đức Benedict XVI đã giải thích với một cộng đồng người công giáo nhỏ bé tại đảo Cyprus trong ngày hôm nay rằng đối thoại liên tôn là một yếu tố cần thiết cho một nền hòa bình lâu dài vì nó thăng tiến sự tin tưởng và sự hòa hợp giữa con người với nhau trong môi trường đa tôn giáo, đa văn hóa và đa quốc gia"

Đức Giáo Hoàng đã nói như vậy trong một cuộc gặp gỡ với người đứng đầu của cộng đồng tín hữu công giáo tại trường thánh Maron tại Nicosia. Người Công Giáo chỉ chiếm 3.15% trên tổng số dân của Cyprus (800.000)

Đức Thánh Cha đã nói khởi đầu rằng "Trong sự kiện lịch sử của chuyến viếng thăm lần đầu tiên này của vị Giám Mục Roma tới Cyprus,Cha tới đây để củng cố cho các con niềm tin vào Đức Giê-su Ki-tô và để khích lệ các con hãy giữ con tim và linh hồn sự trung thành với các truyền thống của các tông đồ, trong tư cách là người kế vị thánh Phê-rô, cha đứng giữa các con hôm nay để trao cho các con sự bảo đảm chắc chắn về sự ủng hộ, lời cầu nguyện tha thiết và sự khích lệ của cha"

Đức Giáo Hoàng sau đó đã chỉ ra một "phần thiết yếu của cuộc sống và sứ vụ của Giáo Hội, nhân danh sự tìm kiếm cho sự hiệp nhất lớn lao trong bác ái với các Tín hữu Ki-tô khác và đối thoại với những ai không phải là các tín hữu Ki-tô"

Ngài nói tiếp: "Đặc biệt từ sau Công Đồng Vatican II, Giáo Hội cam kết đi trước trên con đường của sự hiểu biết hơn nữa với các Ki-tô hữu của chúng ta với một cái nhìn về mạnh mẽ hơn bao giờ hết của mối dây yêu thương ràng buộc và tình bằng hữu của tất cả những người đã được rửa tội"

"Dựa vào hoàn cảnh của các bạn, các bạn có thể làm tăng sự đóng góp cá nhân của các bạn cho mục đích hiệp nhất các tín hữu Ki-tô trong cuộc sống hàng ngày của các con. Hãy để cha khuyến khích các con làm như vậy, hãy tin tưởng vào Thánh Thần Thiên Chúa, đấng hằng cầu nguyện cho những người theo ngài trở nên một, sẽ đồng hành với các con trong nhiệm vụ cao trọng này"

Đức Benedict XVI ghi nhận về việc đối thoại với những người mang niềm tin khác nhau chẳng hạn như người Hồi Giáo "vẫn cần phải làm trên toàn thế giới"

Ngài nói "Đây là một khu vực khác nơi các tín hữu Công Giáo Cyprus thường sống trong những hoàn cảnh có đủ khả năng cho họ có những cơ hội để hành động đúng và khôn ngoan, chỉ bằng cách làm việc kiên nhẫn có thể xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau, gánh nặng của lịch sử qua đi, và những khác biệt về chính trị, văn hóa giữa người với người trở thành động lực để làm cho mọi người hiểu nhau sâu sắc hơn"

"Tôi nài nỉ các bạn hãy giúp kiến tạo sự tin tưởng lẫn nhau giữa các tín hữu Ki-tô và những người không phải là tín hữu Ki-tô như là một điều căn bản cho việc xây dựng nền hòa bình và hòa hợp lâu dài giữa những người khác tôn giáo, khu vực chính trị và các nền văn hóa với nhau"

Paul Minh Nhật

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-giao-hoang-noi-doi-thoai-thang-tien-su-tin-tuong-hoa-hop-giua-con-nguoi-voi-nhau/