Trích từ Dân Chúa

ĐTC viếng thăm Ðức Quốc, 2006

Dân Chúa

Chiều thứ bẩy 9-9-2006, ĐTC đã trở về thăm quê hương lần đầu tiên sau 17 tháng được bầu làm Giáo Hoàng.

ĐTC viếng thăm Ðức Quốc

Hình ảnh chuyến viếng thăm Đức Quốc của ĐGH, VietCatholic
Diễn văn từ giã của ÐTC tại Phi Trường Quốc Tế Franz Josef Strauss, Lm Đặng Thế Dũng
ÐTC đi viếng phần mộ của song thân, tại Nghĩa Trang Ziegetzdorf, Lm Đặng Thế Dũng
ÐTC Beneđitô XVI hành hương đến Ðền Thánh Ðức Mẹ Altoetting, Lm Đặng Thế Dũng
Bài giảng của ÐTC Beneđitô XVI trong thánh lễ Chúa Nhật mùng 10 tháng 9 năm 2006 tại thành phố Munich, Lm Đặng Thế Dũng
Bài diễn văn của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tại Phi Trường Quốc Tế Munich, Lm Đặng Thế Dũng
Tường thuật chuyến viếng thăm Ðức Quốc của ÐTC (9~14/09/2006), Lm Đặng Thế Dũng
ÐTC lên đường viếng thăm Ðức và sinh quán của ngài tại miền Baviera, Lm Đặng Thế Dũng
Ngày Thứ 3 (11-9-2006) Trong Chuyến Viếng Thăm Của ĐTC Tại Đức, Lm Trần Đức Anh, O.P.
ÐTC Cử Hành Thánh Lễ Và Kinh Chiều Tại Munich (10-9-2006), Lm Trần Đức Anh, O.P.
ÐTC Bắt Đầu Viếng Thăm Miền Bavière (9-9-2006), Lm Trần Đức Anh, O.P.
Hình ảnh ĐGH Bênêđicto XVI trở về thăm cố hương Đức Quốc, VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-vieng-tham-duc-quoc-2006/