Trích từ Dân Chúa

Đi Đàng Thánh Giá trọng thể cùng Đức Thánh Cha tại Hý trường Colosseo ở Roma

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/di-dang-thanh-gia-trong-the-cung-duc-thanh-cha-tai-hy-truong-colosseo-o-roma/