Trích từ Dân Chúa

ĐGH Khuyến khích việc sùng kính Thánh Thể "dưới mọi hình thức"

ĐÔ Nguyễn Quang Sách

Buổi triều yết dành cho Ủy ban thánh thể giáo hoàng

VATICAN 6/11/2002 (ZENIT. org). - Đức Gioan Phaolô II khuyến khích việc truyền bá sự sùng kính thánh thể "dưới mọi hình thức"

Chiều nay, lúc 19 giờ, tại Vatican, Đức Gioan Phaolô II đã tiếp kiến 60 thành viên Ủy ban giáo hoàng về những đại hội thánh thể quốc tế. Đại hội lần tới sẽ hoọp tại Guadalajara, tại Mexique, từ 10 tới 17 /11/2004, theo chủ đề: "Thánh Thể, ánh sáng và sự sống của ngàn năm mới". Hồng y tổng giám mục thành phố, Juan Sandoval Idiguez, tham dự buổi họp.

"Việc tông đồ thánh thể mà quí vị hiến những cố gắng của mình cho, chắc chắn là một sự đáp ứng cho lời mời của Chúa: "Hãy chèo ra chỗ nước sâu", đức giáo hoàng nói. Quí vị hãy kiên trì với lòng sốt mến và say mê, bằng cách làm sống động và phổ biến sự sùng kính thánh thể trong tất cả những sự diển tả của nó. Trong khi quí vị phục vụ Giáo hội, quí vị hãy luôn theo tinh thần đích thực hiệp thông, bằng cách ủng hộ sự hợp tác hữu hiệu giữa Ủy ban thánh thể giáo hoàng và những Ủy ban quốc gia".

Công việc tông đồ này, đức giáo hoàng nhấn mạnh, là một việc thực hiện "huấn giáo công đồng Vatican II, trình bày Thánh Thể như là "nguồn mạch và chóp đỉnh của tất cả đời sống kitô hữu" (Lumen Gentium, 11)"

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh, về phương diện này, tầm quan trọng của vai trò "những đại diện" có trách nhiệm "làm nhạy cảm các Giáo hội mình", tại phương Đông cũng như phương Tây, " đối với chủ đề đại hội quốc tế, nhất là trong thời gian chuẩn bị, hầu đại hội đó trở thành một biến cố-nguồn mạch, từ đó chảy ngược trở lại trong các Giáo hội địa phương, những hoa quả sự sống và hiệp thông".

"Thánh Thể, Đức Gáo Hoàng khẳng định, có một chỗ trung tâm trong Giáo hội, bởi vì Thánh Thể "làm thành Giáo hội". Như Công đồng Vatican II khẳng định, khi lấy lại những lời thánh cả Augustin: Thánh Thể là "sacramentum pietatis, signum unitatis, vinculum caritatis"-bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái" (Sacrosanctum Concilium, 47). Và thánh Phaolô nói: "Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, , và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể" (1 Cor 10, 17). Thánh thể là nguồn gốc sự hiệp nhất trong Giáo hội: thân thể thánh thể của Chúa nuôi dưỡng và nâng đỡ Thân thể mầu nhiệm của Người".

"Sự tham dự vào biến cố này, do từ những tín hữu thuộc những nguồn gốc khác nhau, biểu trưng, thật sự, sự hiệp nhất và hiệp thông, đức giáo hoàng nói tiếp. Những đại diện quốc gia có thể mang về trong các cộng đồng của họ, tinh thần sốt mến thánh thể và hiệp thông được sống trong những thời gian mạnh của việc thờ phương, chiêm ngắm, suy tư và chia sẻ. Đại hội, được sống trong chiều sâu, là một ngọn lửa để rèn luyện những người linh hoạt các cộng đồng thánh thể sinh động và những nhà truyền giáo của những nhóm này, những nhóm chưa biết chiều sâu của tình yêu ẩn khuất trong Thánh Thể".

"Người ta thấy rõ ánh sáng của Chúa Giêsu-Kitô và sự sống Người cống hiến trong Thánh Thể, là cần thiết cho toàn thể nhân loại và Giáo hội", đức giáo hoàng nói thêm khi nhắc đến những biến cố lúc khởi đầu ngàn năm.

Đức Gioan Phaolô II thật sự đã nói đến những "bóng đe dọa" mà ngài đối chiếu với "Ánh sáng" Chúa Kitô, "Ngôi hai nhập thể đã muốn ở với chúng ta một cách đầy ý nghĩa".

"Trong bí tích này, đức giáo hoàng nói, Chúa Giêsu-Kitô hiện diện bằng sự ban tặng chính mình "để thế gian được sống"- "pro mundi vita"-, và như vậy cũng để cho thế gian chúng ta đuợc sống, một thế gian y như vậy với những bóng tối và ánh sáng của nó. Thánh Thể là là sự diễn tả tuyệt vời tình yêu của Chúa nhập thể, tình yêu vĩnh cửu và hiệu nghiệm".

Đức Gioan Phaolô II đã nói cách riêng tới "Statio Orbis"-trạm Địa cầu- của những đại hội: sự kiện những đại hội không diễn ra tại thành phố Rome, nhưng trong các thành phố thế giới, qui tụ những đoàn người quốc tế.

"Trạm này", đức giáo hoàng nói, "nhấn mạnh chiều kích phổ quát của việc cử hành này. Thật vậy, luôn luôn đó là một ngày lễ đức tin chung quanh Chúa Kitô thánh thể, mà không những các tín hữu của một Giáo hội địa phương, nhưng như có thể, của nhiều vùng khác nhau trong thế giới, tham dụ. Đó là Giáo hội qui tụ chung quanh Thầy và Chúa của mình".

Đứng dầu Ủy ban về các đại hội thánh thể quốc tế là hồng y Joseph Tomko, chủ tịch nghỉ hưu của bộ Phúc âm hóa Các Dân tộc.

Ủy ban này đã được giáo hoàng Léon XIII thiết lập năm 1879 và chính Đức Gioan Phaolô II đã cho nó danh hiệu "giáo hoàng" năm 1986. Đồng thời ngài phê chuẩn những qui chế mới của ủy ban.

Mục đích của ủy ban, những qui chế nói, là làm cho người ta biết, yêu mến và phục vụ hơn Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta trong Mầu nhiệm thánh thể của Người, trung tâm sự sống của Giáo hội và của sứ vụ của Giáo hội lo cho phần rỗi thế giới".

Những khả năng của Ủy ban giáo hoàng bao gòm khả năng đề nghị với giáo hoàng những nơi và những ngày tháng đại hội. Hơn nữa, Ủy ban giúp đỡ các ủy ban quốc gia trong việc chuẩn bị và thực hiện của các ủy ban đó.

ÐÔ Nguyễn Quang Sách

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-khuyen-khich-viec-sung-kinh-thanh-the-duoi-moi-hinh-thuc/